גולן-ולסיר Triplus

צינור שקע יחיד

מק"ט D L icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650065 75 500 20 60 240 1075x800x1200
G0650067 75 1000 20 60 180 1150x1150x1260
G0650071 75 2000 20 60 180 1150x2150x1260
G0650073 75 3000 20 60 180 1150x3150x1260
G0650101 110 150 15 60 240 1050x800x1200
G0650103 110 250 15 60 180 1165x800x1200
G0650105 110 500 15 60 120 1300x800x1200
G0650107 110 1000 15 30 90 1210x1180x1200
G0650109 110 1500 15 30 90 1210x1680x1200
G0650111 110 2000 15 30 90 1210x2180x1200
G0650113 110 3000 15 30 90 1210x3180x1200
G0650121 125 150 10 80 160 1050x800x1200
G0650123 125 250 10 40 120 1039x800x1200
G0650125 125 500 6 48 96 1340x800x1200
G0650127 125 1000 8 16 64 1200x1170x1200
G0650129 125 1500 8 16 64 1200x1670x1200
G0650131 125 2000 8 16 64 1200x2170x1200
G0650133 125 3000 8 16 64 1200x3170x1200
G0650141 160 150 1 - 84 130x800x1200
G0650143 160 250 1 - 56 130x800x1200
G0650145 160 500 1 - 36 130x800x1200
G0650147 160 1000 6 12 36 1180x1190x1200
G0650149 160 1500 6 12 36 1180x1690x1200
G0650151 160 2000 6 12 36 1180x2190x1200
G0650153 160 3000 6 12 36 1180x3190x1200
G0650167 200 1000 4 - - 445x1250x465
G0650171 200 2000 4 - - 445x2250x465
G0650173 200 3000 4 - - 445x3250x465
G0650187 250 1000 4 - - 545x1300x565
G0650193 250 3000 4 - - 545x3300x565
 

צינור שקע כפול

מק"ט D L icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650313 110 3000 10 20 80 1100x3230x1200
G0650333 125 3000 8 16 64 1200x3230x1200
 

ברך 15°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650451 110 20 80 240 970x800x1200
G0650461 125 20 80 160 940x800x1200
G0650471 160 1 - 110 930x800x1200
 

ברך 30°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650453 110 20 80 240 970x800x1200
G0650463 125 20 80 160 940x800x1200
G0650473 160 1 - 90 930x800x1200
 

ברך 45°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650435 75 20 160 480 1015x800x1200
G0650455 110 20 80 240 1039x800x1200
G0650465 125 15 60 120 940x800x1200
G0650475 160 1 - 80 930x800x1200
G0650485* 200 1 - 35 930x800x1200
G0650495* 250 1 - 45 930x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

ברך '67°30

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650457 110 20 80 160 940x800x1200
G0650467 125 15 60 120 940x800x1200
 

ברך '87°30

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650439 75 20 160 480 1015x800x1200
G0650459 110 20 80 160 940x800x1200
G0650469 125 10 40 120 1039x800x1200
G0650479 160 1 - 65 930x800x1200
G0650489* 200 1 - 30 930x800x1200
G0650499* 250 1 - 14 930x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

ברך סוחפת '87º30

מק"ט D Z1 L1 Z2 L2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0652905 110 69 64 78 59 20 80 160 930x800x1200
 

מסעף '87°30

מק"ט D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650535 110 10 40 120 970x800x1200
G0650541 125 10 40 80 940x800x1200
G0650547 160 1 - 40 930x800x1200
G0650671 200 1 - - 930x800x1200
G0650687 250 1 - - 930x800x1200
 

מסעף מפחת '87°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650597 110/50 20 80 240 1039x800x1200
G0652932* 110/63 1 - - -
G0650603 110/75 15 60 120 940x800x1200
G0650609 125/50 10 40 120 853x800x1200
G0650615 125/110 8 32 96 1039x800x1200
G0650698 160/50 1 - 65 930x800x1200
G0652933* 160/63 1 - - -
G0650621 160/110 1 - 65 930x800x1200
G0650627 160/125 1 - 65 930x800x1200
G0650631 200/110 1 - - 930x800x1200
G0650635 200/125 1 - - 930x800x1200
G0650639 200/160 1 - - 930x800x1200
G0650645 250/110 1 - - 930x800x1200
G0650649 250/160 1 - - 930x800x1200
G0650651 250/200 1 - - 930x800x1200
* מוצר פבריקציה

מסעף סוחף '87°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650694* 90/90 20 80 160 955x800x1200
G0650695* 110/75 5 - - 955x800x1200
G0650696* 110/90 5 - - 955x800x1200
G0650693 110/110 8 32 96 970x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

מסעף 45°

מק"ט D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650531 110 10 40 80 940x800x1200
G0650537 125 5 20 60 1039x800x1200
G0650543 160 1 - 32 930x800x1200
G0650669 200 1 - - 930x800x1200
G0650685 250 1 - - 930x800x1200
 

מסעף מפחת 45°

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650593 110/50 20 80 160 940x800x1200
G0650599 110/75 15 60 120 940x800x1200
G0650605 125/50 10 40 120 853x800x1200
G0650611 125/110 8 32 64 940x800x1200
G0650617 160/110 1 - 40 930x800x1200
G0650623 160/125 1 - 40 930x800x1200
G0650629 200/110 1 - 20 930x800x1200
G0650633 200/125 1 - 20 930x800x1200
G0650637 200/160 1 - - 930x800x1200
G0650643 250/110 1 - - 930x800x1200
G0650647 250/160 1 - - 930x800x1200
G0650650 250/200 1 - - 930x800x1200
 

מסעף כפול 45º

מק"ט D1/D2/D3 alfa icon-single-carton
G0650655* 110/110/110 45° 5
* אספקה בתיאום מראש

מסעף כפול '87º30

מק"ט D1/D2 alfa icon-single-carton
G0650654 110/50 ’87°30 20
G0650656 110/110 ’87°30 5
G0650659* 125/110 ’87°30 5
G0650667* 160/110 ’87°30 1
* אספקה בתיאום מראש

מסעף פינתי

מק"ט D1/D2 alfa icon-single-carton
G0650697 110/50 ’87°50 5
G0650657 110/110 ’87°30 5
G0650661 125/110 ’87°30 5
G0650662* 160/110 ’87°30 1
* אספקה בתיאום מראש

מסעף סוחף כפול '87º30

מק"ט D1/D2/D3 Z1 L1 Z2 L2 Z3 L3 L4 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0652912 110/110/75 69 64 78 66 58 59 52 5 - - 955x800x1200
G0652914 110/110/110 69 64 78 66 58 59 59 5 - - 955x800x1200
 

מסעף כדורי 4 יציאות

מק"ט D/D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0652265* 110/110 5 20 40 1090x800x1200
G0652270* 125/110 5 20 40 1090x800x1200
G0652276* 160/110 1 - 35 1090x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

ניפל ביקורת

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650907 110 15 60 120 940x800x1200
G0650909 125 10 40 80 940x800x1200
G0650911 160 1 - 62 930x800x1200
G0650913 200 1 - - 930x800x1200
G0650915 250 1 - - 930x800x1200
 

מסעף כדורי 2 יציאות

מק"ט D/D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0652165* 110/110 5 - 80 1090x800x1200
G0652170* 125/110 5 - 60 1090x800x1200
G0652176* 160/110 1 - 35 1090x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

ניפל תיקון

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650779 110 20 80 160 940x800x1200
G0650781 125 10 40 120 853x800x1200
 

מכסה

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650959 110 20 160 1120 1110x800x1200
G0650961 125 10 80 560 1110x800x1200
G0650963 160 10 80 320 1010x800x1200
 

מפחת אקצנטרי

מק"ט D1/D2 .Mod icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650717 110/40 B 20 160 640 1010x800x1200
G0650719 110/50 B 20 160 640 1010x800x1200
G0650721 110/75 B 20 160 640 1010x800x1200
G0650729 125/110 A 20 80 240 970x800x1200
G0650731 160/110 B 1 - 350 930x800x1200
G0650733 160/125 B 1 - 350 930x800x1200
 

מצמד שרוול

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650811 110 20 80 240 970x800x1200
G0650813 125 20 80 160 940x800x1200
G0650815 160 1 - 100 930x800x1200
G0650817 200 1 - 45 930x800x1200
G0650819 250 1 - - 930x800x1200
 

מצמד שרוול עם מעצור

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0650861 110 20 80 240 970x800x1200
G0650863 125 20 80 160 940x800x1200
G0650865 160 1 - 100 930x800x1200
G0650867 200 1 - 45 930x800x1200
G0650869 250 1 - - 930x800x1200
 

מולטי מסעף

מק"ט D/D1 D2 L L1 L2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0652001* 110/110 4x32-50 230 55 250 2 16 48 1015x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

מסעף מונע גישות – אקספנדר

מק"ט D
G0651X1X2X3X4X5X6 גוף אקספנדר 110ø
G0654X1X2X3X4X5X6 גוף אקספנדר 160ø
- ראש בקוטר 75ø לאקספנדר 110ø
- ראש בקוטר 110ø לאקספנדר 110ø
- ראש בקוטר 75ø לאקספנדר 160ø
- ראש בקוטר 110ø לאקספנדר 160ø
* החיבורים והקטרים לפי דרישה ושרטוט. המחיר יקבע בהתייחס לקוטר וכמות הכניסות שידרשו.

חובק

מק"ט D/D1 H icon-single-carton
G0396069 110/G1/2" 30 25
G0396070 125/G1/2" 30 25
G0396072 160/G1/2" 30 25
 

כלי שיוף

מק"ט D icon-single-carton
G0460001 32-160 1
G0460003 40-250 1