מק"טמידהכמות בקרטון
PFM-321605616×1/2"x1650
PFM-3220056 שמאל20×1/2"x1650
PFM-3220053 ימין16×1/2"x2050
PFM-322005020×1/2"x2050