קוטר חיצוני (מ"מ) מידה סה"כ אורך על תוף
75* "2.1/2 2600
90* "3 1500
110* "4 800
140* "5 600
160* "6 500
200 "8 250-270
225 "8 220-230
250 "10 110
280 "10 110
315 "12 80
355 "14 80
400 "16 57
450 "18 57
500** "20 בתאום עם המפעל
560** "22 בתאום עם המפעל
630** "24 בתאום עם המפעל
710** "28 בתאום עם המפעל

* ניתן להזמין גם בגלילים של 50 או 100 מטר
** ניתן לקבל במוטות בלבד.