קוטר צינור במ"מ גליל 50 מטר גליל 100 מטר
16 (דרג 24) V V
20 (דרג 24) V V
25 (דרג 24) V V
32 (דרג 15, 24) V V
40 (דרג 15, 24) V V
50 (דרג 15, 24) V V
63 (דרג 15, 24) V V
75 (דרג 10, 12 ,15, 24) V V
90 (דרג 10, 12 ,15, 24) V V
110 (דרג 10, 12 ,15, 24) V V
160 (בדרג 15 בלבד) V V