מק"ט
M9200099

שים לב! לתוך צבת הלחיצה האוניברסלית יש להכניס לחצניות בהתאם לקוטר האביזר הנלחץ.