מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0526001 40 30 240 1440 970x800x1200
G0526003 50 30 240 1440 970x800x1200
G0526005 75 20 160 640 1010x800x1200
G0526007 110 20 80 240 970x800x1200
G0526009 125 20 80 160 940x800x1200
G0526011 160 10 40 80 940x800x1200