מק"טD/D1icon-single-cartonicon-single-carton-lineicon-full-carton-carticon-full-carton-cart HxLxP
G051300040/321008004800970x800x1200
G051300150/408064032001030x800x1200
G051300263/50252001200970x800x1200
G065071075/63252008001010x800x1200
G0514015125/11030120360853x800x1200