מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0510007 50/40 20 160 640 1010x800x1200
G0510019 75/50 25 100 300 970x800x1200
G0510031 110/50 20 80 160 940x800x1200
G0510037 110/75 15 60 120 940x800x1200
G0510049 125/110 8 32 64 940x800x1200
G0510061 160/110 5 20 40 940x800x1200