מק"ט D1/D2/D3 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart
G0510080 50/40/63 20 160 640
G0510081 50/50/63 20 160 640
G0510082 63/50/63 20 160 480