מק"ט D
G0651X1X2X3X4X5X6 גוף אקספנדר 110ø
G0654X1X2X3X4X5X6 גוף אקספנדר 160ø
ראש בקוטר 75ø לאקספנדר 110ø
ראש בקוטר 110ø לאקספנדר 110ø
ראש בקוטר 75ø לאקספנדר 160ø
ראש בקוטר 110ø לאקספנדר 160ø

* החיבורים והקטרים לפי דרישה ושרטוט.
המחיר יקבע בהתייחס לקוטר וכמות הכניסות שידרשו.