מק"טמידות הצינור (מ"מ)עובי בידוד
76162016×29
76202020×29
76252025×2.59

הצינור מסופק בגלילים של 50 או 100 מטר.
בידוד מוקצף מוגן ע"י שרוול.