מק"ט D H L icon-single-carton
G0460110 32-160 32 13 1 (זוג)
G0460111 40-250 34 12 1 (זוג)