מק"ט g icon-single-carton
G0900001 150 50
G0900003 250 50