מק"ט D icon-single-carton
G0396031 110 25
G0396033 125 25
G0396035 160 25