מק"טקוטר
85511004110/"4
85516006160/"6

* ניתן להשתמש בזקף להידרנט עד מתקן השבירה (החלק שבאדמה).
* הזקף כולל 1.3 מ' צינור פקסגול דרג 15 + אוגן מתכת מוחדר לתוך הצינור.
* תקן החורים באוגן "4 DIN 2501 שמונה חורים, מרכז חורים 180 מ"מ.
* תקן החורים באוגן "6 DIN 2501 שמונה חורים, מרכז חורים 240 מ"מ.