מק"טמידות (ס"מ)
94202026 – קטן עד 9 נקודותגובה:65 | רוחב:55 | עובי:16
94202028-1 – מכסה ארון קטן
94202028 – גדול עד 16 נקודותגובה:65 | רוחב:86.3 | עובי:16
94202028-1 – מכסה ארון גדול