קפיץ לכיפוף צינורות

מק"טמידה
מק"ט
R0981620
מידה
16 x 2
מק"ט
R0982020
מידה
20 x 2
מק"ט
R0982525
מידה
25 x 2.5