צינור פקסגול דרג 24

מק"טמידהעובי דופן
מק"ט
PC-16x2.2 *
מידה
16
עובי דופן
2.2
מק"ט
PC-20x2.8 *
מידה
20
עובי דופן
2.8
מק"ט
PC-25x3.5 **
מידה
25
עובי דופן
3.5
מק"ט
PA-32x4.4 **
מידה
32
עובי דופן
4.4
* 50 מ' או/ו 100 מ' ** אורך 50 מ'