תפסניות

מק"טמידה
מק"ט
R2016000
מידה
16
מק"ט
R2020000
מידה
20
מק"ט
R2024000
מידה
25