תושבת לקיר

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M4016050
מידה
16 x ½"
כמות בקרטון
80