תושבת לברז

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M3016050
מידה
16 x ½"
כמות בקרטון
80
מק"ט
PLF-M3020050
מידה
20 x ½"
כמות בקרטון
80
מק"ט
PLF-M3020070
מידה
20 x ¾"
כמות בקרטון
50
מק"ט
PLF-M3025070
מידה
25 x ¾"
כמות בקרטון
50