תושבת כפולה 90º

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M3216056
מידה
16 x ½" x 16
כמות בקרטון
50
מק"ט
שמאל PLF-M3220056
מידה
20 x ½" x 16
כמות בקרטון
50
מק"ט
ימין PLF-M3220053
מידה
16 x ½" x 20
כמות בקרטון
50
מק"ט
PLF-MM3220050
מידה
20 x ½" x 20
כמות בקרטון
50