תושבת כפולה 165º

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M3116056
מידה
16 x ½" x 16
כמות בקרטון
50
מק"ט
PLF-M3120056
מידה
20 x ½" x 16
כמות בקרטון
50
מק"ט
PLF-M3160520
מידה
16 x ½" x 20
כמות בקרטון
50
מק"ט
PLF-M3120050
מידה
20 x ½" x 20
כמות בקרטון
50