קופסת פלסטיק

מק"טתאורמידה
מק"ט
94202020 **
תאור
קיר בטון
מידה
16
מק"ט
94202021 **
תאור
קיר גבס
מידה
16
* יש לציין בהזמנה: קיר גבס או קיר בטון. ** ללא ברגים.