צינור פקסגול +CL עמיד בכלור דרג 24

מק"טמידהעובי בידוד
מק"ט
PC-162.2-CL *
מידה
16
עובי בידוד
2.2
מק"ט
PC-202.8-CL *
מידה
20
עובי בידוד
2.8
מק"ט
PC-253.5-CL **
מידה
25
עובי בידוד
3.5
מק"ט
PC-253.5-CL **
מידה
32
עובי בידוד
4.4
* 50 מ' או/ו 100 מ' ** אורך 50 מ'