פסי ניקוז למקלחת

מק"טאורך (מ"מ)
מק"ט
G0701850
אורך (מ"מ)
300
מק"ט
G0701851
אורך (מ"מ)
700
מק"ט
G0701852
אורך (מ"מ)
800
מק"ט
G0701853
אורך (מ"מ)
900
מק"ט
G0701854
אורך (מ"מ)
1000
מק"ט
G0701855
אורך (מ"מ)
1200