ניפל ביקורת

מק"טמחירDHxLxP
מק"ט
G0516005
מחיר
₪ 36.74
D
75
20
80
240
HxLxP
853x800x1200
מק"ט
G0516007
מחיר
₪ 55.90
D
110
15
60
120
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
G0516009
מחיר
₪ 202.34
D
125
10
40
80
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
G0516011
מחיר
₪ 209.07
D
160
5
20
40
HxLxP
940x800x1200