ניפל ביקורת

מק"טDHxLxP
מק"ט
G0516005
D
75
20
80
240
HxLxP
853x800x1200
מק"ט
G0516007
D
110
15
60
120
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
G0516009
D
125
10
40
80
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
G0516011
D
160
5
20
40
HxLxP
940x800x1200