מקשר חוץ

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M0216050
מידה
16 x ½"
כמות בקרטון
200
מק"ט
PLF-M0220050
מידה
20 x ½"
כמות בקרטון
150
מק"ט
PLF-M0220070
מידה
20 x ¾"
כמות בקרטון
120
מק"ט
PLF-M0225070
מידה
25 x ¾"
כמות בקרטון
100
מק"ט
PLF-M0225100
מידה
25 x 1"
כמות בקרטון
80
מק"ט
PLF-M0232100
מידה
32 x 1”
כמות בקרטון
50