מפחת קונצנטרי

מק"טמחירD/D1HxLxP
מק"ט
G0513000
מחיר
₪ 14.06
D/D1
40/32
100
800
4800
HxLxP
970x800x1200
מק"ט
G0513001
מחיר
₪ 14.06
D/D1
50/40
80
640
3200
HxLxP
1030x800x1200
מק"ט
G0513002
מחיר
₪ 30.18
D/D1
63/50
25
200
1200
HxLxP
970x800x1200
מק"ט
G0650710
מחיר
₪ 79.58
D/D1
75/63
25
200
800
HxLxP
1010x800x1200
מק"ט
G0514015
מחיר
₪ 58.96
D/D1
125/110
30
120
360
HxLxP
853x800x1200