מעבר פליז (בושינג) פנים/חוץ

מק"טמידה
מק"ט
53310712
מידה
1¼" x ¾"
מק"ט
53310715
מידה
1½" x ¾"
מק"ט
53331012
מידה
1¼" x 1"
מק"ט
53331015
מידה
1½" x 1"
מק"ט
53331215
מידה
1½" x 1¼"
מק"ט
53331020
מידה
2" x 1"
מק"ט
53331220
מידה
2" x 1¼"
מק"ט
53331520
מידה
2" x 1½"
מק"ט
53332025
מידה
2½" x 2"
מק"ט
53331525
מידה
2½" x 1½"
מק"ט
53332030
מידה
3" x 2"
מק"ט
53333025
מידה
3" x 2½"
מק"ט
53334020
מידה
4" x 2"