מסעף פינתי

מק"טמחירD1/D2α
מק"ט
G0650697
מחיר
₪ 246.99
D1/D2
110/50
α
87°30’
5
מק"ט
G0650657
מחיר
₪ 251.25
D1/D2
110/110
α
87°30’
5
מק"ט
G0650661
מחיר
₪ 318.16
D1/D2
125/110
α
87°30’
5
מק"ט
* G0650662
מחיר
₪ 642.18
D1/D2
160/110
α
87°30’
1
* אספקה בתיאום מראש