מסעף מפחת '87º30

מק"טמחירD1/D2HxLxP
מק"ט
G0510005
מחיר
₪ 19.71
D1/D2
40/32
40
320
1280
HxLxP
1010x800x1200
מק"ט
G0510011
מחיר
₪ 14.58
D1/D2
50/40
25
200
800
HxLxP
1010x800x1200
מק"ט
G0510023
מחיר
₪ 26.50
D1/D2
75/50
25
100
300
HxLxP
853x800x1200
מק"ט
G0510035
מחיר
₪ 32.38
D1/D2
110/50
20
80
160
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
G0510041
מחיר
₪ 46.33
D1/D2
110/75
15
60
120
HxLxP
940x800x1200
מק"ט
* G0510047
מחיר
₪ 141.77
D1/D2
125/50
10
40
120
HxLxP
1039x800x1200
מק"ט
G0510053
מחיר
₪ 66.47
D1/D2
125/110
8
32
96
HxLxP
1039x800x1200
מק"ט
* G0510065
מחיר
₪ 421.09
D1/D2
160/110
5
20
40
HxLxP
940x800x1200
* אספקה בתיאום מראש