מכסה

מק"טמחירDHxLxP
מק"ט
G0524001
מחיר
₪ 4.66
D
40
40
800
5600
HxLxP
935x800x1200
מק"ט
G0524003
מחיר
₪ 6.10
D
50
20
400
2800
HxLxP
935x800x1200
מק"ט
G0524005
מחיר
₪ 9.31
D
75
15
300
2100
HxLxP
935x800x1200
מק"ט
G0524007
מחיר
₪ 17.28
D
110
20
160
960
HxLxP
970x800x1200
מק"ט
G0524009
מחיר
₪ 36.01
D
125
10
80
480
HxLxP
970x800x1200
מק"ט
G0524011
מחיר
₪ 80.66
D
160
10
80
320
HxLxP
1010x800x1200