מחסום רצפה פתוח

מק"טדגםD
מק"ט
G0702002ILH
דגם
גבוה
D
50/40
5
40
120