מחבר כפול הלה

מק"טמידהעובי דופןדרג
מק"ט
910003230
מידה
32
עובי דופן
2.9
דרג
15
מק"ט
910003244
מידה
32
עובי דופן
4.4
דרג
24
מק"ט
910004037
מידה
40
עובי דופן
3.7
דרג
15
מק"ט
910004055
מידה
40
עובי דופן
5.5
דרג
24
מק"ט
910005046
מידה
50
עובי דופן
4.6
דרג
15
מק"ט
910005069
מידה
50
עובי דופן
6.9
דרג
24
מק"ט
910006358
מידה
63
עובי דופן
5.8
דרג
15
מק"ט
910006387
מידה
63
עובי דופן
8.7
דרג
24
מק"ט
910007568 *
מידה
75
עובי דופן
6.9
דרג
15
מק"ט
910075103 *
מידה
75
עובי דופן
10.3
דרג
24
מק"ט
910009082 *
מידה
90
עובי דופן
8.2
דרג
15
מק"ט
910090123 *
מידה
90
עובי דופן
12.3
דרג
24
* אספקה בתיאום מראש