מקשר פליז תבריג חיצוני/משופר

מק"טמידהעובי דופןדרג
מק"ט
29423210
מידה
32 x 1"
עובי דופן
2.9
דרג
15
מק"ט
30473210
מידה
32 x 1"
עובי דופן
4.4
דרג
24
מק"ט
29424012
מידה
40 x 1¼"
עובי דופן
3.7
דרג
15
מק"ט
30474012
מידה
40 x 1¼"
עובי דופן
5.5
דרג
24
מק"ט
29425015
מידה
50 x 1½"
עובי דופן
4.6
דרג
15
מק"ט
30475015
מידה
50 x 1½"
עובי דופן
6.9
דרג
24
מק"ט
29426320
מידה
63 x 2"
עובי דופן
5.8
דרג
15
מק"ט
30476320
מידה
63 x 2"
עובי דופן
8.6
דרג
24
מק"ט
29427525
מידה
75 x 2½"
עובי דופן
6.9
דרג
15
מק"ט
30477525
מידה
75 x 2½"
עובי דופן
10.3
דרג
24
מק"ט
29429030
מידה
90 x 3"
עובי דופן
8.2
דרג
15
מק"ט
30479030
מידה
90 x 3"
עובי דופן
12.3
דרג
24
מק"ט
29421104
מידה
110 x 4"
עובי דופן
10
דרג
15
מק"ט
30471104
מידה
110 x 4"
עובי דופן
15.1
דרג
24
מק"ט
29421606
מידה
160 x 6"
עובי דופן
14.6
דרג
15
מק"ט
30471606
מידה
160 x 6"
עובי דופן
21.9
דרג
24