מופה פליז

מק"טמידה
מק"ט
57231211
מידה
1¼"
מק"ט
57231511
מידה
1½"
מק"ט
57232011
מידה
2"
מק"ט
57232015
מידה
2½"
מק"ט
57233011
מידה
3"