חותך צינורות

מק"טD
מק"ט
G0458011
D
6-76
1
מק"ט
G0458003
D
50-140
1
מק"ט
G0458005
D
100-168
1