זקף פקסגול מיוחד להידרנט

מק"טקוטר
מק"ט
85511004
קוטר
110/4"
מק"ט
85511005
קוטר
160/6"
•זקף ההידרנט מותקן ביציאה מהקרקע עד מתקן השבירה כפי שמופיע בשרטוט. •הזקף כולל 1.3 מ' צינור פקסגול דרג 15 ואוגן מתכת המוחדר לתוך הצינור.