זווית אינטגרלית הלה

מק"טמידהעובי דופןסוג התבריג
מק"ט
36433210-H
מידה
32 x 1"
עובי דופן
4.4
סוג התבריג
"1 חוץ תיקני (H)
מק"ט
36433211-H
מידה
32 x ¾"
עובי דופן
4.4
סוג התבריג
"¾ פנים תיקני (H)
מק"ט
36433212-H
מידה
32 x 1"
עובי דופן
4.4
סוג התבריג
"1 פנים תיקני (H)