הסתעפות – T

מק"טמידהכמות בקרטון
מק"ט
PLF-M2032250
מידה
32 x 25 x 20
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032205
מידה
32 x 20 x 25
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032310
מידה
32 x 32 x 20
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032202
מידה
32 x 20 x 32
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2025325
מידה
25 x 32 x 25
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032255
מידה
32 x 25 x 25
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032311
מידה
32 x 32 x 25
כמות בקרטון
30
מק"ט
PLF-M2032252
מידה
32 x 25 x 32
כמות בקרטון
30