אספקת מוטות

קטרים 75 מ"מ (" 2½) עד 450 מ"מ (" 18), אורך מוט 6 מטר ובהזמנה מיוחדת 12 מטר.
קטרים 500 מ"מ (" 20) עד 710 מ"מ (" 28), הזמנה לפי מידה עד אורך 25 מטר.