אום

מק"טמידה
מק"ט
60741611
מידה
לקוטר 16 מ"מ
מק"ט
60742011
מידה
לקוטר 20 מ"מ