אוגן ברזל עבור מחבר הפשלה תקן ASA 150

מק"טתאורמידהאוגן
מק"ט
64825010
תאור
אוגן הפשלה ASA 250x10 (מ.א)
מידה
250
אוגן
10"
מק"ט
64828010
תאור
אוגן הפשלה ASA 280x10 (מ.א)
מידה
280
אוגן
10"
מק"ט
64840016
תאור
אוגן הפשלה ASA 400x16 (מ.א)
מידה
400
אוגן
16"
מק"ט
64845018
תאור
אוגן הפשלה ASA 450x18 (מ.א)
מידה
450
אוגן
18"
מק"ט
64850020
תאור
אוגן הפשלה ASA 500x20 (מ.א)
מידה
500
אוגן
20"