אביזר T הלה

מק"טמידהדרג
מק"ט
42325323
מידה
25 x "¾ x 32
דרג
24
מק"ט
42332403
מידה
32 x" ¾ x 40
דרג
24
מק"ט
42340501
מידה
40 x" 1 x 50
דרג
24