אביזר T הלה

מק"טדרגמידה
מק"ט
42325323
דרג
24
מידה
25 x ¾" x 32
מק"ט
42332403
דרג
24
מידה
32 x ¾" x 40
מק"ט
42340501
דרג
24
מידה
40 x 1" x 50