גולן-ולסיר PP3

צינור שקע יחיד

מק"ט D L icon-single-carton icon-full-carton-cart
G0501001 32 150 20 1600
G0501003 32 250 20 960
G0501005 32 500 20 600
G0501009 32 1000 24 840
G0501015 32 3000 24 840
G0501023 40 250 20 800
G0501025 40 500 20 600
G0501027 40 750 10 330
G0501029 40 1000 20 500
G0501031 40 1500 20 500
G0501035 40 3000 20 500
G0501041 50 150 20 960
G0501043 50 250 20 640
G0501045 50 500 20 480
G0501049 50 1000 30 360
G0501051 50 1500 30 360
G0501053 50 2000 30 360
G0501055 50 3000 30 360
G0501191 63 150 25 600
G0501192 63 250 25 400
G0501193 63 500 30 360
G0501194 63 750 32 160
G0501195 63 1000 32 160
G0501196 63 1500 32 160
G0501197 63 2000 32 160
G0501198 63 3000 32 160
G0501063 75 250 20 320
G0501065 75 500 20 240
G0501069 75 1000 20 180
G0501075 75 3000 20 180
G0501141 90 150 20 160
G0501143 90 250 20 160
G0501145 90 500 10 80
G0501081 110 150 20 240
G0501083 110 250 20 180
G0501085 110 500 10 120
G0501089 110 1000 15 90
G0501095 110 3000 15 90
G0501105 125 500 6 72
G0501109 125 1000 8 64
G0501115 125 3000 8 64
G0501135 160 3000 6 36
 

צינור שקע כפול

מק"ט D L icon-single-carton icon-full-carton-cart
G0501205 32 2000 24 840
G0501215 40 1000 20 500
G0501217 40 2000 20 500
G0501228 50 1500 30 360
G0501229 50 2000 30 360
G0501231 50 3000 30 360
 

ברך 15°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0504001 32 80 640 3840 970x800x1200
G0504013 40 50 400 1600 850x800x1200
G0504025 50 30 240 960 850x800x1200
G0504101 63 20 160 640 1010x800x1200
G0504049 110 20 80 240 970x800x1200
 

ברך 30°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0504003 32 80 640 3840 970x800x1200
G0504015 40 50 400 1600 850x800x1200
G0504027 50 30 240 960 850x800x1200
G0504102 63 30 160 640 1010x800x1200
G0504051 110 20 80 240 970x800x1200
 

ברך '67°30

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0504019 40 50 400 1600 1010x800x1200
G0504031 50 30 240 960 850x800x1200
G0504104 63 30 160 480 1015x800x1200
 

ברך 45°

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0504005 32 80 640 2560 850x800x1200
G0504017 40 50 400 1600 850x800x1200
G0504029 50 30 240 960 850x800x1200
G0504103 63 30 160 480 1015x800x1200
G0504041 75 20 160 480 1015x800x1200
G0599045 90 20 80 240 853x800x1200
G0504053 110 20 80 240 1039x800x1200
G0504065 125 15 60 120 940x800x1200
G0504077 160 10 40 80 940x800x1200
 

ברך '87°30

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0504011 32 60 480 2880 970x800x1200
G0504023 40 50 400 1600 1010x800x1200
G0504035 50 30 240 960 850x800x1200
G0504105 63 30 160 480 1015x800x1200
G0504047 75 20 160 480 1015x800x1200
G0599051 90 20 80 240 853x800x1200
G0504059 110 20 80 160 940x800x1200
G0504071 125 10 40 120 1039x800x1200
G0504083 160 10 40 80 1300x800x1200
 

מסעף '87°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0508005 32/32 40 320 1280 850x800x1200
G0508011 40/40 20 160 640 850x800x1200
G0508017 50/50 20 160 640 1010x800x1200
G0508023 75/75 20 80 240 853x800x1200
G0508029 110/110 20 80 160 1150x800x1200
G0508035 125/125 10 40 80 940x800x1200
G0508041 160/160 4 16 32 940x800x1200
 

מסעף מפחת '87°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0510005 40/32 40 320 1280 1010x800x1200
G0510011 50/40 25 200 800 1010x800x1200
G0510023 75/50 25 100 300 853x800x1200
G0510035 110/50 20 80 160 940x800x1200
G0510041 110/75 15 60 120 940x800x1200
G0510047* 125/50 10 40 120 1039x800x1200
G0510053 125/110 8 32 96 1039x800x1200
G0510065* 160/110 5 20 40 940x800x1200
* אספקה בתיאום מראש

מסעף 45°

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0508001 32/32 40 320 1280 850x800x1200
G0508007 40/40 20 160 640 850x800x1200
G0508013 50/50 20 160 640 1010x800x1200
G0508019 75/75 20 80 240 970x800x1200
G0508025 110/110 15 60 120 1150x800x1200
G0508031 125/125 10 40 80 1300x800x1200
 

מסעף מפחת 45°

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0510007 50/40 20 160 640 1010x800x1200
G0510019 75/50 25 100 300 970x800x1200
G0510031 110/50 20 80 160 940x800x1200
G0510037 110/75 15 60 120 940x800x1200
G0510049 125/110 8 32 64 940x800x1200
G0510061 160/110 5 20 40 940x800x1200
 

מסעף מפחת 45°

מק"ט D1/D2/D3 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart
G0510080 50/40/63 20 160 640
G0510081 50/50/63 20 160 640
G0510082 63/50/63 20 160 480
 

מסעף כפול 45°

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0506008 110/50 45° 10 40 120 853x800x1200
 

מסעף כפול ’67°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0506001 50/50 ’67°30 20 160 480 1015x800x1200
G0506005 75/75 ’67°30 10 40 120 853x800x1200
G0506009 110/50 ’67°30 10 40 120 853x800x1200
G0506013 110/110 ’67°30 5 20 60 970x800x1200
 

מסעף כפול ’87°30

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0506011 110/50 ’87°30 10 40 120 853x800x1200
G0506015 110/110 ’87°30 5 20 60 970x800x1200
 

מסעף פינתי

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0512011* 75/50 ’87°30 - - - -x-x-
G0512008 110/50 ’87°30 - - - -x-x-
G0512009* 110/63 ’87°30 - - - -x-x-
* אספקה בתיאום מראש

ניפל ביקורת

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0516007 110 15 60 120 940x800x1200
G0516009 125 10 40 80 940x800x1200
G0516011 160 5 20 40 940x800x1200
 

מפחת קונצנטרי

מק"ט D/D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0513000 40/32 100 800 4800 970x800x1200
G0513001 50/40 80 640 3200 1030x800x1200
G0513002 63/50 25 200 1200 970x800x1200
G0650710 75/63 25 200 800 1010x800x1200
G0514015 125/110 30 120 360 853x800x1200
 

מפחת אקצנטרי

מק"ט D/D1 .Mod icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0514001 32/40 A 50 400 2400 970x800x1200
G0514003 50/40 A 50 400 1600 1010x800x1200
G0514007 75/50 A 30 240 1440 850x800x1200
G0514009 110/50 B 20 160 640 1010x800x1200
G0514012 110/63 A 24 192 768 1045x800x1200
G0514019 160/125 B 20 80 240 940x800x1200
 

פסי ניקוז למקלחת

מק"ט אורך (מ"מ)
G0701850 300
G0701851 700
G0701852 800
G0701853 900
G0701854 1000
G0701855 1200
 

זווית מפחת

מק"ט D1/D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0532002 50/40 20 160 960 970x800x1200
 

זווית לכיור

מק"ט D/D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0518113 40/53,5 20 160 960 970x800x1200
G0518117 50/53,5 20 160 960 970x800x1200
* אביזר כולל פקק - ללא גומיה

זווית מפחת לכיור

מק"ט D/D1 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0532007 32/40 30 480 2400 970x800x1200
G0532009 32/50 20 320 1600 970x800x1200
 

גומייה לזווית כיור

מק"ט D1 D2 icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0523015 53,5 24-32 30 600 4200 935x800x1200
G0523017 53,5 36-40 30 600 4200 935x800x1200
 

מכסה

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0524001 40 40 800 5600 935x800x1200
G0524003 50 20 400 2800 935x800x1200
G0524007 110 20 160 960 970x800x1200
G0524009 125 10 80 480 970x800x1200
G0524011 160 10 80 320 1010x800x1200
 

מצמד שרוול

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0526001 40 30 240 1440 970x800x1200
G0526003 50 30 240 1440 970x800x1200
G0526005 75 20 160 640 1010x800x1200
G0526007 110 20 80 240 970x800x1200
G0526009 125 20 80 160 940x800x1200
G0526011 160 10 40 80 940x800x1200
 

מצמד שרוול עם מעצור

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0528000 32 60 480 2880 970x800x1200
G0528001 40 30 240 1440 970x800x1200
G0528003 50 30 240 1440 970x800x1200
G0528005 75 20 160 640 1010x800x1200
G0528007 110 20 80 240 970x800x1200
G0528009 125 20 80 160 940x800x1200
G0528011 160 10 40 80 940x800x1200
 

ניפל תיקון

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0531015 50 20 160 640 850x800x1200
G0531005 75 20 160 480 1015x800x1200
G0531011 110 20 80 160 940x800x1200
G0531009 125 10 40 120 853x800x1200
 

מכסה זמני

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart icon-full-carton-cart HxLxP
G0503003 50 50 800 4000 970x800x1200
G0503007 110 30 240 960 1010x800x1200
 

אטם

מק"ט D icon-single-carton
G0391001 32 50
G0391003 40 50
G0391005 50 50
G0391009 63 20
G0391011 75 20
G0391015 110 20
G0391017 125 20
G0391019 160 20
 

חובק

מק"ט D icon-single-carton
G0396031 110 25
G0396033 125 25
G0396035 160 25
 

מאסף רצפה

מק"ט דגם D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart
G0702013ILH גבוה 50/50 5 40 120
 

מאסף נפילה

מק"ט D icon-single-carton icon-single-carton-line icon-full-carton-cart
G0702004IL 50/110 5 20 60
G0702005IL 50/100 5 20 60
 

נשם אויר

מק"ט D A B C icon-single-carton
G0700401 32/63 35 70 79.5 12
G0700402 75/110 46 125 108 6
 

כלי שיוף

מק"ט D icon-single-carton
G0460001 32-160 1
G0460003 40-250 1