אביזרי אלקטרופיוז'ן למים חמים הנקראים PEX 2 PEX מיוצרים מפוליאתילן מצולב – "פקס" ומיועדים לריתוך בשיטת האלקטרופיוז'ן – בשילוב עם צנרת פקסגול של "גולן".

האביזרים מיועדים למערכות מים חמים – במקביל לצנרת פקסגול דרג 15 – עפ"י התקן, לטמפרטורה של עד 95ºC ללחץ של 6 בר.

השימוש באביזרי PEX 2 PEX נפוץ בשנים האחרונות במפעלי רותם אמפרט, בהולכת חומצות חמות, בבסיסי צה"ל השונים בשילוב עם צנרת תרמופקסגול (צינור פקס מבודד חרושתית) ובמערכות מים חמים מוסדיות, בתי מלון ובתי חולים.

במפעל רוסל – לייצור אלומיניום, הותקן קטע ניסיוני להובלת נוזל המכיל מוצקים רבים, בטמפרטורה של 99ºC בלחץ של 4 בר. הצינור הנבחר הוא 160 דרג 15.

בימים אלה, לאחר שההתקנה הוכיחה את עצמה במהלך מספר שנים, מתוכנן המשך התקנה של הקו בצנרת פקסגול.

בתמונה נראית התקנה בסיביר (רוסיה) במפעל רוסל – לייצור אלומיניום