שימוש בצנרת "פקסגול" בטמפרטורות גבוהות

מפעלי ים המלח בע"מ – חטיבת האשלג

ערך,

יעקב רוזנצוייג

מהנדס קורוזיה ראשי

במפעלי ים המלח

סדום 1.11.92

מפעל אשלג בגיבוש חם

בשנת 1984 הורכבו שני קווי תרחיף מלח עם 30% מוצקים בקטר "6 ,לחץ עבודה 6 אטמוספרות בטמפרטורה 50-60°C. בעת כתיבת הדו"ח הקווים תקינים וללא סתימות. בעבר סתימת הקווים היתה תופעה שכיחה ביותר.

בבדיקה ויזואלית לא התגלו סדקים או התכווצות הקו או סימני הזדקנות.

בשנת 1989 הורכבה צנרת כניסה למחליפי חום באזור ב' באותם התנאים כמו במחליפי חום באזור ג' (תמונה מס' 3). בבדיקה ויזואלית אחרי שנתיים לא התגלו סדקים או התכווצויות או סימני הזדקנות.

בשנת 1991 הורכבה צנרת כניסה למחליפי חום באזור ג' בטמפ' 72°C בקטרים 8?

ו-10?.לאחר שיפור החיבורים בין האוגנים המערכת פועלת בצורה תקינה (תמונה מס' 4): בבדיקה ויזואלית אחרי שנה לא התגלו סדקים או התכווצויות או סימני בלייה אחרים.

בשנת 1991 הורכב קטע צנרת בקו הסניקה משאבה 446-C לכיוון מחליפי חום. הקו הוא בקוטר 14? לחץ עבודה 4-5 אטמ' בטמפ' ממוצעת 72°C.

בשנת 1991 הורכב קו מפריקלס למסנני מלח באורך 500 מ' בקוטר 6? בלחץ 6 אטמ'. כמו כן מהסקרברים של ייבוש אשלג וגלעון ב' יוצאים שני קווי פקס®גול בקוטר 10? לכיוון בריכה 40 (ראה תמונה מס' 3).

מידע זה נמסר ע"י המהנדסים סויפר יוסף, אלטרס דניאל, נתן כהן, יוסי אוסטרוב.

שימוש בצנרת פקסגול למערכות צנרת בטמפ' גבוהות

לאור ההצלחה הגדולה בשימוש של צנרת "פקסגול" בקווי צנרת בטמפ' נמוכות יחסית (עד 80°C), יזמו מפעלי ים המלח בשיתוף עם "גולן מוצרי פלסטיק" סדרת בדיקות שמטרתן לבדוק את היתכנות השימוש בצנרת "פקסגול" בטמפ' גבוהות 90-110°C.

לצורך הבדיקה הוגדרה תכנית נסיונות מעבדתיים ע"י מהנדס הקורוזיה הראשי של מפעלי ים המלח מר יעקב רוזנצוייג, בשיתוף עם "גולן".

התכנית בוצעה ע"י תמ"י – מכון המחקר של כי"ל (תעשיות מחצבי ישראל).

הבדיקות נערכו ע"י צוות בראשות הגב' אריקה ווינטראוב. (ניתן לקבל את פירוט התוצאות ע"י פנייה לח"מ).

מסקנות מתכנית הבדיקות בתמ"י

על סמך תוצאות הבדיקות של תמ"י ומעבדות "גולן מוצרי פלסטיק", בצירוף ההמלצה של היועץ המדעי פרופ' מ. נרקיס מהמחלקה לחמרים בטכנין חיפה, בתוספת נסיוננו בשטח המלצתי על יישום ה"פקסגול" בטמפ' עד 110°C בתמלחות.

המלצה זאת מבוססת על תוצאות הבדיקות בטמפ' 110°C בתמ"י.

בעקבות ההמלצה הותקנו במפעל אשלג בגיבוש חם צינורות "פקסגול" להזרמת תמיסת סילביניט בלתי רוויה חמה בטמפ. מעל- 70°C. הצינורות הם בקוטר 225מ"מ (8?) ו-280 מ"מ (10?) בדרג 16 עם חיבורי הפשלה.

תנאי העבודה: טמפ' עבודה של 110°C- 70 ולחץ של כ-6 אטמ'.

הצינורות הראשונים עומדים בתנאים אלו משנת 1991 בהצלחה מלאה.

יישום במפעלי הייצור

הצנור מסוג "פקסגול" מיושם בחברה משנת 4198 בקטרים שונים, בתנאי לחץ, שחיקה-ארוזיה, במים תעשייתיים ותמלחות.

התמלחות מכילות את המלחים האופייניים מגנזיום וקלציום כלוריד.מלחים אלה הם מבחינה קורוזיביות מלחים חומציים (עקב פירוקם בטמפרטורות גבוהות מעל 100°C משתחרר כלור חופשי לתמיסה ) וכן אשלגן ונתרן כלורי שמבחינה קורוזיבית מוגדרים כמלחים ניאוטרליים. המלחים נמצאים בתמלחת בצורת יונים.

במפעל חומר גלם

במפעל חומר גלם יושם הצינור ברובו באזור שאיבת המים התעשייתיים מהקידוחים.

למטרה זו הוקם ע"י "גולן" במישור אמיעז מתקן לייצור צינור "פקס®גול" בשטח.

הורכבו:

בקו מאסף שפך זוהר באזור ששת תחנות השאיבה צנרת פקסגול המתחברת לקו הראשי שבנוי אסבסט צמנט. לחץ עבודה עד 16אטמ'.

כמות הצנרת שהורכבה כדלקמן:

קוטר 14? דרג 10 3,658 מ'

קוטר 14? דרג 16 1,320 מ'

קוטר 12? דרג 10 618 מ'

קטעי החיבור בקווים בעלי קוטר 4?, 6?, 10? באורך 50 מ' כל אחד.

הפרוייקט בוצע בשנים 1989-91.

הורכבה צנרת בקו המחבר אמיעז 6 ו-7 לאמיעז 5. אורך הקו 1.8 ק"מ, לחץ עבודה 4 אטמ' בקוטר 10?.

בקו יעלים לכיוון תחנת שאיבה בקטע החוצה את ואדי רחב הורכב צינור באורך 250 מ'. בכדי למנוע סחיבתו ע"י שטפונות הוטמן הקו בעומק 3.5 מ' במרכז ערוץ הואדי.

בקו תחנת שאיבה P5 לכיוון נחל "מור" הוחלף קו אסבסט לפקסגול באורך 1.8 ק"מ (ראה תמונה מס' 2).

בקו מים תעשייתיים לתחנת שאיבה P4 הורכב קו באורך 100 מ' בקוטר 10?.

הקווים הצפים בדוברות החותכות "פטריות" הם קווי פקסגול בקוטר 16-18?.

בבריכת אגירה הותקנו 6 צינורות שמשמשים קווי כניסה לבריכות אגירה בקוטר 18? עובי דופן 22 מ"מ, אורך 40 מ', בלחץ עבודה עד 4 אטמ'. הצנרת מחוברת למצופים ונמצאים במאגר והיא משנה את גובהה בהתאם למפלס המאגר. הצנרת היא תקינה לאחר 3 שנות עבודה.

במאגר "חימר" הותקנו 2 צינורות באורך 50 מ' כל אחד בקוטר 18?, עובי דופן 22 מ"מ. לחץ עבודה 5 אטמ'. הקווים טרם הופעלו.

בקווים הצפים העשויים פלדה הותקנו לנסיון שרוולים (LINERS) מצנרת פקסגול לצורך הגנה בפני שחיקה, כפרוייקט נסיוני.

פרטים אלו נמסרו מפי העובדים הטכניים: ברגר דניאל, אוטמזגין עמרם ואלידע ניר.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ עושה שימוש באתר זה בקבצי Cookies. בלחיצה על כפתור הסגירה את/ה מאשר/ת את השימוש שלנו בקבצים אלו לצרכי מעקב. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.