יתרונות מולטיגול – ריתוך "מצח" בטכנולוגיית .T.I.G בהשוואה לחיבור בחפיפת שכבות

"צינור רב שכבתי" הוא צינור המורכב משתי שכבות פלסטיק וביניהן שכבת אלומיניום, שכבות הפלסטיק מוצמדות לשכבת האלומיניום בעזרת דבק מיוחד. שכבת האלומיניום נוצרת תוך כדי תהליך ייצור הצינור, חומר המוצא הוא סרט אלומיניום באיכות גבוהה. סרט זה מעוצב ומעורגל לצורת צינור כאשר הקצוות מחוברים בחפיפה או מרותכים זה לזה – "ריתוך "מצח"" .T.I.G.

התקן הישראלי (ת"י 2242 חלק 1) לצינור רב שכבתי מתיר לשימוש בישראל צינורות בהם שכבות הפלסטיק מצולבות: PEX-AL-PEX (פקסגול – אלומיניום – פקסגול)

צינורות "מולטיגול" (פקסגול/אלומיניום/פקסגול) הם צינורות רב שכבתיים המיוצרים במפעל "גולן" לפי התקן הישראלי. בצינורות "מולטיגול" סרט האלומיניום מרותך בריתוך "מצח" בטכנולוגית .T.I.G ובהמשך, נסקור שיטות חיבור וריתוך אחרות ונציג את יתרונות שיטת ריתוך ה"מצח".

שיטות ריתוך אחרות

חיבור בחפיפה לצינורות רב שכבתיים הוצג לראשונה כבר בסוף שנות ה 70. בשיטה זו, החיבור נעשה לאורך סרט האלומיניום. החיבור מתבצע בעזרת ראש מיוחד המפעיל לחץ מכני על 2 שפות הסרט ומחבר אותם יחד. מכנים שיטה זו "ריתוך קר", על אף שזהו בעצם חיבור מכני ולא ריתוך אמיתי.

החסרונות העיקריים של שיטת החיבור בחפיפה:

1. החיבור בחפיפה לוחץ באופן מכני את שתי "השפות" של סרט האלומיניום אחת לשנייה ולמעשה אפשר להפריד את השכבות זו מזו בקלות יחסית.

2. כתוצאה מהחיבור בחפיפה, באזור החפיפה עובי המתכת כפול מעובי המתכת בשאר היקף הצינור.

לעובדה זו מספר השלכות:

2.1 עובי הדופן של שכבת אלומיניום אינו אחיד (בגלל החפיפה בין השכבות) וכתוצאה מכך יש פיזור מאמצים לא אחיד על היקף הצינור.

2.2 משני צידי החפיפה, נוצרים שני אזורים אורכיים מקבילים שבהם יש ריכוז מאמצים גבוה. כאשר החיבור האולטרסוני לא מתבצע כהלכה יש סכנה ששכבת האלומיניום תיכשל באזורים אלו.

2.3 עובי הדופן הכולל של הצינור אינו אחיד. כתוצאה מכך יש צורך להשתמש במכשיר מיוחד (מקדד) על מנת לחרוט ולהסיר את עודף החומר באזור החיבור וליצור את הקוטר הפנימי האחיד/ סימטרי הנדרש לצורך חיבור הצינור לאביזרים.

3. בנוסף לכך בצינורות אלו בהם החיבור נעשה בחפיפה קיימת מגבלה בשימוש בסוג מסויים של אביזרים.

ריתוך "מצח" – מולטיגול

ריתוך "מצח" מבוסס על שיטת .T.I.G, זו הטכנולוגייה באמצעותה מיוצר צינור ה"מולטיגול" של גולן.

בשיטה זו, מבוצע היתוך אמיתי של שתי "השפות" ("מצח") של סרט האלומיניום ומקבלים איחוי מלא של האלומיניום באזור הריתוך. בריתוך טיג .T.I.G, מקור האנרגיה בשיטה זו הוא קשת חשמלית הנוצרת ע"י זרם ישר או זרם חילופין.

1. בריתוך "מצח", מתקבלת שכבת אלומיניום אחידה, הומוגנית בעלת סימטריות מלאה וחוזק אחיד בכל ההיקף.

2. כתוצאה מהתכת האלומיניום באזור החיבור, מתקבל ריתוך אמיתי ואיחוי מלא של שתי שפות האלומיניום זו לזו.

לעובדה זו מספר השלכות:

2.1 עובי הדופן הכולל של הצינור אחיד וסימטרי ופיזור המאמצים אחיד והומוגני.

2.2 סימטריה מושלמת של הצינור.

2.3 אין צורך בקידוד.

3. בצינורות "מולטיגול" בהם שכבת האלומיניום מרותכת בשיטה זו, אפשר להרחיב את קצות הצינור ולהשתמש בכל מגוון האביזרים של גולן מוצרי פלסטיק, בהם מקובל להשתמש בצנרת רב שכבתית. מולטיגול פושפיט ומולטיגול בלחיצה.

 

הכתבה מתוך עיתון גולן מוצרי פלסטיק

הצוות של גולן מוצרי פלסטיק לרשותך להצגת סל מערכות הצנרת של גולן ONE, לאספקת מים ולמערכות שפכים דירתיות.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ עושה שימוש באתר זה בקבצי Cookies. בלחיצה על כפתור הסגירה את/ה מאשר/ת את השימוש שלנו בקבצים אלו לצרכי מעקב. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.